เริ่มต้นทำเว็บไซต์ ต้องเตรียมการอย่างไรบ้าง

เมื่อเราเริ่มต้นทำธุรกิจ การทำเว็บไซต์ เป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้ เรานำเสนอ สินค้าหรือบริการ ของเราได้อย่างเป็นระเบียบ อีกทั้งการทำเว็บไซต์อย่างมีคุณภาพ ทำให้ลูกค้าเจอเราใน Google อีกด้วย เรามาดู 9 สิ่งที่ต้องเตรียมเมื่อเราต้องการที่จะทำเว็บไซต์

Adisak Padungthon

2 มิ.ย. 2019