รู้หรือไม่ Gmail มีขีดจำกัดการส่งอีเมลล์ต่อวัน

โลกของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ มักจะมีการจำกัดการใช้งานต่างๆ เพื่อให้ระบบมีความเสถียรภาพ Gmail ก็เช่นกัน วันนี้ผมมีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังครับ

Email
Gmail limit

หากคุณส่งอีเมลล์ แล้วได้รับข้อความตีกลับว่า

คุณส่งอีเมลครบจำนวนสูงสุดแล้ว ระบบไม่ได้ส่งข้อความของคุณ

แปลว่าภายในวันนี้ เรางานอีเมลล์มากเกินไป เรามาดูว่า Gmail จำกัดอะไรบ้าง

ประเภทเกณฑ์จำกัดปริมาณที่จำกัด
จำนวนข้อความต่อวัน
ขีดจำกัดการส่งรายวัน*
2,000 (500 สำหรับบัญชีทดลองใช้งาน)
ข้อความที่ส่งต่ออัตโนมัติ
ข้อความที่ส่งต่อไปยังบัญชีอื่นโดยอัตโนมัติ ไม่รวมกับขีดจำกัดการส่งรายวัน
10,000
ตัวกรองอีเมลส่งต่ออัตโนมัติ
ตัวกรองบัญชีที่ส่งต่ออีเมลโดยอัตโนมัติ
20
จำนวนผู้รับต่อข้อความ
อีเมลในช่องถึง สำเนา และสำเนาลับของอีเมลหนึ่ง*
รวม 2,000 รายต่อข้อความ
(สูงสุด 500 รายสำหรับผู้รับภายนอก)
จำนวนผู้รับต่อข้อความที่ส่งผ่าน SMTP (โดยผู้ใช้ POP หรือ IMAP) หรือ Gmail API
อีเมลในช่องถึง สำเนา และสำเนาลับของอีเมลหนึ่ง ซึ่งรวมอีเมลที่ส่งโดยใช้ smtp-relay.gmail.com หรือ smtp.gmail.com*
100
จำนวนผู้รับทั้งหมดต่อวัน
จำนวนอีเมล (ผู้รับ) แต่ละครั้งที่ส่งข้อความ หากส่ง 5 อีเมลไปยัง 10 อีเมลก็จะนับว่ามีผู้รับทั้งหมด 50 ราย*
10,000
จำนวนผู้รับภายนอกต่อวัน
อีเมลนอกโดเมนหลัก รวมถึงชื่อแทนโดเมนและโดเมนสำรอง
3,000
จำนวนผู้รับที่ไม่ซ้ำกันต่อวัน
แต่ละอีเมล (ผู้รับแต่ละรายที่ไม่ซ้ำกัน) จะนับเป็นหนึ่งครั้งต่อวันเท่านั้น ดังนี้5 อีเมลที่ส่งไปยัง 10 อีเมลต่างกันจะนับเป็นผู้รับที่ไม่ซ้ำกัน 10 คน*อีเมล 5 รายการที่ส่งไปยังที่อยู่เดียวจะนับเป็นผู้รับที่ไม่ซ้ำ 1 ราย
3,000 (ภายนอก 2,000 รายและภายนอก 500 รายสำหรับบัญชีทดลองใช้งาน)

ทีนี้เราก็ต้องรออีก 24 ชั่วโมงเพื่อที่จะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม

สาเหตุของการ ส่ง อีเมลล์ เกิน โค้วต้า (gmail smtp)
1. เอา smtp gmail ไปเขียนโค้ดส่งอีเมลล์ อัตโนมัติ เช่น ใช้ phpmailer เชื่อมกับ smtp gmail
วิธีแก้ไข ใช้ระบบส่งอีเมลล์เฉพาะทาง เช่น sendgrid

2. เอา gmail ไปใช้กับระบบส่งอีเมลล์ของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น DVR หรือ NVR ของ CCTV
วิธีแก้ไข
– ใช้ 1 อีเมลล์ ต่อ 1 เครื่อง เพื่อลดปริมาณอีเมลล์ที่ส่ง
– หรือปรับ sensitive ของอุปกรณ์ ส่วนมากอยู่ในเมนู Motion detect
– หรือเลือกใช้การแจ้งเตือบแบบอื่นถ้าเป็นไปได้

ที่มา Google Support